Interne klachtenregeling van de Raad voor de Kinderbescherming 2017

De klachtenregeling beschrijft hoe de RvdK een klacht behandelt. Onderdeel daarvan is het landelijk werkproces klachtbehandeling volgens de aanpak Prettig contact met de overheid. De beschrijving van het landelijk werkproces staat in de bijlage.