Hier staat de Raad voor de Kinderbescherming voor

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van minderjarigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en geeft onafhankelijk advies. De RvdK combineert kennis van pedagogiek, jeugdrecht en jeugdstrafrecht en kennis op het gebied van pleegzorg en adoptie. Is ingrijpen in een gezin nodig? Dan zorgt de RvdK ervoor dat dit op een zorgvuldige en transparante manier gebeurt. De RvdK helpt met een duidelijk doel: het geven van het best mogelijk advies voor ieder kind, op het juiste moment.

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Dat staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening.

Soms lukt het ouders niet om deze taak goed op zich te nemen. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat ouders ze niet zelf kunnen oplossen. Ook niet met steun van familie, vrienden, buren of vrijwillige hulp. Als er grote zorgen blijven over het veilig opgroeien van een kind, dan kunnen gemeenten, de rechtbank of het Openbaar Ministerie dit doorgeven aan de RvdK.

De RvdK onderzoekt of maatregelen of ingrijpen nodig zijn. Dat besluit neemt de RvdK zorgvuldig. Als het kind beschermd moet worden, legt de RvdK dit verzoek neer bij de rechter. Ook kan de RvdK de rechter hierin adviseren.   

Voor welke kinderen komt de RvdK op?

Voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. En voor kinderen die verdacht worden van een strafbaar feit. Want alle kinderen die met Justitie in aanraking komen hebben recht op de best mogelijke bescherming en advies. Daarnaast geeft de RvdK advies bij adoptie en pleegzorg.

De RvdK is een landelijke organisatie van de overheid. In het werk van de RvdK is kwaliteit belangrijk, net als het geven van onafhankelijk advies. De RvdK zoekt voor elk kind de beste oplossing die bij het kind past. Want elke (opvoed)situatie is anders én elk kind is anders.

Hier staat de RvdK voor:

De RvdK is onafhankelijk en zet zich in voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en te maken krijgen met Justitie.

Het pedagogisch-juridisch advies van de RvdK helpt het kind vooruit. Van een kind dat een misstap heeft gemaakt en te maken krijgt met jeugdstrafrecht, tot het kind dat te maken krijgt met een moeilijke scheiding van de ouders. Daarnaast adviseert de RvdK over de voogdij over een kind. En zorgt de RvdK voor screening voor kinderen die door anderen dan hun biologische ouder(s) worden opgevoed, zoals bij adoptie en pleegzorg. Ook adviseert de RvdK de rechter over kinderen die worden afgestaan door hun moeder. Tot slot helpt de RvdK kinderen die willen weten van wie ze afstammen, bijvoorbeeld na adoptie.

  • De RvdK onderzoekt zorgvuldig welke wettelijke adviezen of maatregelen het kind verder helpen. En of meer onderzoek nodig is om het beste advies te kunnen geven.
  • De RvdK vindt dat ouders en kinderen niet telkens hun verhaal hoeven doen. Daarom maakt de RvdK zo goed mogelijk gebruik van informatie die al beschikbaar is. Ook vindt de RvdK het belangrijk dat ouders en kinderen vanaf 12 jaar weten welke informatie over hen wordt verzameld. Dat zij inzage hebben in hun eigen deel van het dossier is dan ook vanzelfsprekend.