Kerntaak en kernwaarden

Onze kerntaak en kernwaarden zijn afgeleid van onze missie:
De Raad voor de Kinderbescherming: omdat een kind dat ernstige schade dreigt op te lopen recht heeft op een onafhankelijk advies.

Kerntaak

Kinderen hebben rechten. In het Verdrag voor de rechten van het kind staat: kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid.

Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit recht. Ze kunnen daarbij gebruik maken van voorzieningen van de overheid zoals onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening. De overheid respecteert de eigen verantwoordelijkheid van ouders.

Soms lukt het ouders niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen. De Raad voor de Kinderbescherming is een uitvoeringsorganisatie van de overheid.

Kernwaarden

Wij werken aan onze kerntaak vanuit onze kernwaarden. Waarden helpen in moeilijke afwegingen, bij dilemma's, om keuzes te maken. Waarden maken het werk en het samenwerken effectiever.

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, prudent, vasthoudend, zorgvuldig en trots.

Betrouwbaar

We zijn open over onze manier van werken en komen onze afspraken na. Iedereen die met ons te maken krijgt, heeft het recht te weten wat hij kan verwachten.

Prudent

We handelen verstandig en terughoudend door ons steeds af te vragen of het terecht is dat wij ons ermee bemoeien. Kunnen ouders misschien zelf de situatie van hun kind verbeteren als ze hulp krijgen? Dat is beter voor het kind en de ouders.

Als gemeenten of andere organisaties ons benaderen, vragen we ons altijd af of het noodzakelijk is dat we worden ingeschakeld. Is het risico voor het kind hoog of laag? Is er wel of geen vertrouwen dat de ouders de opvoeding aankunnen? We kijken goed wat op dat moment het beste is voor het kind.

Vasthoudend

We kijken verder dan de maatregel en hebben oog voor iedere specifieke situatie. Voor ons is ieder mens gelijkwaardig en is elk kind uniek, met eigen talenten, eigen behoeften en een eigen beleving. We zijn terughoudend waar het kan en doortastend als het nodig is.

We doen alleen onderzoek als de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd of geblokkeerd. Samen met het kind en de ouders zoeken we naar de beste oplossing. We blijven ons inzetten voor het kind totdat die oplossing er is.

Zorgvuldig

Wij zijn onafhankelijk en iedere zaak staat voor ons op zichzelf. We stellen even hoge eisen aan kwaliteit als aan onafhankelijkheid. Iedereen krijgt dezelfde optimale behandeling. We leveren maatwerk.

Trots

We hebben plezier in ons werk en zijn trots op de resultaten en op onze organisatie, omdat de kinderbescherming er in de eerste plaats is voor het kind. Al meer dan 100 jaar.