Advies van onze cliënten

Om de kwaliteit van het raadswerk continu te verbeteren vindt de RvdK de mening van cliënten erg belangrijk. Het onderwerp cliëntenparticipatie is binnen de RvdK op dit moment sterk in ontwikkeling. Er wordt gezocht naar een vorm die goed past bij de huidige organisatie en toegankelijk is voor al onze cliënten. 

Cliëntenpanels

Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van structurele cliëntenpanels. Deze kunnen gezien worden als een combinatie van cliëntenpanels, adviesraden en belangengroepen. Groot voordeel is dat we hiermee een zeer diverse groep van cliënten, belangengroepen en andere stakeholders bereiken. Doel van het panel is om vanuit het perspectief van cliënten, en binnen het kader van de missie, functies en taken van de RvdK, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de dienstverlening van het werk van de RvdK op landelijk en regionaal  niveau.

App Stem van het Kind

De gesprekken die raadsmedewerkers met kinderen voeren worden met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Maar wat vinden kinderen zelf van deze gesprekken? Voelen zij zich gehoord en serieus genomen? Dat wordt straks gemeten door de app Stem van het Kind.

Kinderen hebben het recht hun mening te uiten en serieus te worden genomen. Als Raad voor de Kinderbescherming vinden we het belangrijk dat kinderen gebruik kunnen maken van dit recht. We willen  leren van de ervaringen van kinderen. Hun feedback wordt geanonimiseerd verzameld, zodat kinderen de kans krijgen om eerlijk en open hun mening te geven over de gesprekken. Ieder kind tussen de zes en twaalf jaar oud krijgt een link waarmee zijn het gesprek kunnen scoren.