Advies van onze cliënten

De Raad voor de Kinderbescherming hoort graag de ervaringen en wensen van cliënten. Dat geven wij vorm door onder andere de landelijke cliëntenraad en het cliënttevredenheidsonderzoek. Het is een manier om de kwaliteit van ons werk te blijven verbeteren.

Cliëntenraad

De landelijke cliëntenraad bestaat uit leden die cliënt zijn geweest en een onafhankelijk voorzitter. De cliëntenraad adviseert onze landelijke directie, gevraagd en ongevraagd. De adviezen van de cliëntenraad gaan over onderwerpen die cliënten aangaan, nooit over individuele zaken.

Naast de landelijke cliëntenraad zijn er regionale initiatieven voor cliëntparticipatie, zoals een regionale cliëntenraad of een cliëntenpanel.

Als een cliënt een klacht heeft over zijn eigen zaak, dan kan hij niet bij de cliëntenraad terecht.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Een onafhankelijk onderzoeksbureau verricht regelmatig cliënttevredenheidsonderzoek. Cliënten kunnen via een vragenlijst hun mening geven over de kwaliteit van ons werk. Wij gebruiken de resultaten voor de verbetering van ons beleid, onze werkwijze en de omgang met cliënten.