Wilt u uw ervaring of vraag met ons delen? Zo gaan wij hiermee om.

Is de Raad voor de Kinderbescherming onlangs betrokken geweest bij uw gezin? Bent u betrokken geweest bij een onderzoek en wilt u graag iemand spreken over uw ervaring of heeft u een vraag? Onze medewerkers staan voor u klaar.

Via onderstaand formulier kunt u uw ervaring of vraag met ons delen. U wordt dan gebeld door een van onze medewerkers. Wij streven ernaar om u binnen een week te bellen.

Ik heb een vraag of wil mijn ervaring met de Raad voor de Kinderbescherming delen

Vul, indien bekend, de locatie in van de RvdK waar het onderzoek is uitgevoerd.

Vul in op welke datum of in welke periode de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarover u een vraag of ervaring heeft.

Noem, indien van toepassing, de medewerker(s) van de RvdK die bij uw vraag of ervaring betrokken is of zijn. Dit mag een naam zijn of bijvoorbeeld de functie van de betreffende medewerker.

Omschrijf uw klacht in maximaal 3000 tekens (dit is ongeveer één A4).

Voeg, indien gewenst, een bijlage toe.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw (persoons)gegevens om het webformulier in behandeling te nemen en contact met u op te nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de RvdK aangeven waarom naar uw persoonsgegevens gevraagd wordt en hoe hiermee wordt omgegaan. Als de RvdK de gegevens op het webformulier of in de meegestuurde bijlage(n) opslaat, houdt dit juridisch in dat de RvdK uw gegevens verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *