Klachtenformulier

We proberen ons werk altijd zorgvuldig en met respect voor u en uw gezin te doen. Mocht er toch iets niet goed gaan, dan kan dat ingrijpend zijn. U kunt uw klacht, ervaring of vraag daarover met ons delen via het klachtenformulier. We nemen daarna contact met u op.

Wilt u eerst meer weten over hoe u een klacht indient en wat er daarna gebeurt? Op de pagina Uw klacht of ervaring delen leggen we het u uit. 

Deel uw klacht, ervaring of vraag via dit formulier

Waarvoor gebruikt u het formulier? *

Vul hier de naam van het kind in dat betrokken was bij het onderzoek door de RvdK. Gaat het om meerdere kinderen uit uw gezin? Vul de naam van het jongste kind in.

Vul hier – als u dat weet - de locatie in van de RvdK die betrokken was bij het onderzoek en/of uw gezin.

Vul in op welke datum of in welke periode de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarover u een klacht heeft.

Welke medewerker(s) van de RvdK zijn of waren bij uw klacht betrokken? Dit mag een naam zijn of bijvoorbeeld de functie van de medewerker waar het om gaat.

Omschrijf uw klacht in maximaal 3000 tekens (dit is ongeveer één A4).

U hoeft geen documenten mee te sturen met dit formulier. Denkt u toch dat het nodig is? Dan kunt u hier een document of ander bestand uploaden vanaf uw eigen computer.

Vul hier de naam van het kind in dat betrokken was bij het onderzoek door de RvdK. Gaat het om meerdere kinderen uit uw gezin? Vul de naam van het jongste kind in.

Vul hier – als u dat weet - de locatie in van de RvdK die betrokken was bij het onderzoek en/of uw gezin.

Welke medewerker(s) van de RvdK zijn of waren bij uw ervaring betrokken? Dit mag een naam zijn of bijvoorbeeld de functie van de medewerker waar het om gaat.

Omschrijf uw ervaring in maximaal 3000 tekens (dit is ongeveer één A4).

U hoeft geen documenten mee te sturen met dit formulier. Denkt u toch dat het nodig is? Dan kunt u hier een document of ander bestand uploaden vanaf uw eigen computer.

Vul hier de naam van het kind in dat betrokken was bij het onderzoek door de RvdK. Gaat het om meerdere kinderen uit uw gezin? Vul de naam van het jongste kind in.

Vul hier – als u dat weet - de locatie in van de RvdK die betrokken was bij het onderzoek en/of uw gezin.

Welke medewerker(s) van de RvdK zijn of waren bij uw gebeurtenis betrokken? Dit mag een naam zijn of bijvoorbeeld de functie van de medewerker waar het om gaat.

Omschrijf uw vraag in maximaal 3000 tekens (dit is ongeveer één A4).

U hoeft geen documenten mee te sturen met dit formulier. Denkt u toch dat het nodig is? Dan kunt u hier een document of ander bestand uploaden vanaf uw eigen computer.

Omschrijf uw klacht in maximaal 3000 tekens (dit is ongeveer één A4).

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden of om uw klacht in behandeling te nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de RvdK aangeven waarom naar uw persoonsgegevens gevraagd wordt en hoe hiermee wordt omgegaan. Als de RvdK uw klacht en de gegevens hierin of die op het webformulier opslaat, houdt dit juridisch in dat de RvdK uw gegevens verwerkt.

Bij een rechtzaak

Als de klacht verband houdt met een rechtszaak waarin de RvdK een verzoek indient of de rechter adviseert én de rechter in die rechtszaak nog geen beslissing heeft genomen, stelt de RvdK de rechter (en de andere belanghebbenden) zo snel mogelijk schriftelijk in kennis van het indienen van de klacht, zonder hierbij de inhoud van de klacht te vermelden (klachtenregeling art. 7 lid 1 en 2).

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *