Geluidsopnames maken

Een cliënt heeft het recht een geluidsopname te maken van het gesprek met een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat recht heeft u als de opname voor eigen gebruik is én als u met de geluidsopname de privacy van anderen niet schendt.

Uitsluitend voor privé gebruik

Voor het opnemen van een gesprek met een medewerker van de RvdK hoeft u geen toestemming te vragen. Wel maken we graag afspraken met u over het gebruik van de opname. Zo moet duidelijk zijn dat u de geluidsopname uitsluitend gebruikt voor privé doeleinden, bijvoorbeeld om het gesprek nog eens na te luisteren of om met uw advocaat te bespreken. Verder gaan we er vanuit dat u de geluidsopname vertrouwelijk behandelt en niet openbaar maakt, bijvoorbeeld via social media kanalen zoals Facebook of Twitter.

Hoe te handelen bij geluidsopname

U geeft aan het begin van de afspraak aan dat u het gesprek gaat opnemen, of de medewerker van de RvdK brengt dit ter sprake. Over het gebruik van de geluidsopname maakt u vervolgens samen met de medewerker mondelinge of schriftelijke afspraken.

Als buiten u en de medewerker van de RvdK nog een ander persoon bij het gesprek aanwezig is waarvan u een geluidsopname wilt maken, dan moet die persoon daarvoor toestemming geven. Dat geldt ook voor kinderen vanaf 12 jaar. Als deze weigeren dan mag u geen geluidsopname van het gesprek maken.Medewerkers van de RvdK maken zelf geen geluidsopnames;  niet voor eigen gebruik en ook niet voor cliënten. Een enkele uitzondering hierop zijn vormen van onderzoek die opnames vanuit beroepsregisters voorschrijven.

Geen recht op het maken van beeldopname

Een beeldopname van een gesprek met een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming mag nooit vanwege te verregaande inbreuk op de privacy van betrokkenen.