Bent u ontevreden over ons werk?

De Raad voor de Kinderbescherming behandelt elke klacht zorgvuldig, oplossingsgericht en met respect voor degene die de klacht heeft ingediend.

Klachtrecht

Is een cliënt ontevreden over de manier waarop een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming zich in een bepaalde situatie bij de uitoefening van zijn taken heeft gedragen, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Hiervoor kunnen cliënten contact opnemen met een interne klachtbehandelaar van een locatie van de Raad.

Hoe wij klachten behandelen is beschreven in de interne klachtenregeling en de externe klachtenregeling. Onderdeel van de interne klachtenregeling is het landelijk werkproces klachtbehandeling volgens de aanpak Prettig contact met de overheid. De RvdK wil leren van klachten en stelt daarom elk jaar een klachtanalyse op.

Als u een klacht heeft over de Raad voor de Kinderbescherming, kunt u daarbij gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ.

De organisatie is momenteel in verandering en daarmee ook de interne en externe klachtenregelingen. Daarom is een brochure over het interne klachtrecht op dit moment niet voorhanden.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De onderzoekers van de RvdK zijn geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze gedragsdeskundigen zijn geregistreerd als pedagoog of psycholoog bij de SKJ of hebben een BIG-registratie. Dit betekent dat onze professionals altijd werken volgens de voor hen geldende beroepsstandaard. Als u ontevreden bent over de wijze waarop een raadsonderzoeker of gedragsdeskundige beroepsmatig heeft gehandeld, dan kunt u zich richten tot de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Het tuchtrecht heeft als doel het beroepsmatig handelen van raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen te toetsen op naleving van de ethische normen, zoals deze zijn vastgelegd in de beroepscode. Onze raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen  zijn geregistreerd bij SKJ en moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard.