Over ons

Hoe gaan wij om met klachten?

De Raad voor de Kinderbescherming behandelt elke klacht zorgvuldig, oplossingsgericht en met respect voor degene die de klacht heeft ingediend.

Interne klachtenregeling

Hoe wij uw klacht behandelen is beschreven in de Interne klachtenregeling. Onderdeel daarvan is het landelijk werkproces klachtbehandeling volgens de aanpak Prettig contact met de overheid.

De klachtenanalyse 2015

Hieronder vindt u de jaarlijkse publicatie 'klachtenanalyse' van de Raad voor de Kinderbescherming. De klachtenanalyse geeft ons een beeld van waar cliënten tegenaan lopen en waar we nog verbetering in de kwaliteit van ons werk kunnen nastreven.

De RvdK ziet de klachten van cliënten als feedback op de werkwijze en de behandeling door raadsmedewerkers. De analyse van de klachten biedt ons elk jaar de gelegenheid de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Zowel binnen de regio tijdens de individuele klachtbehandeling, als landelijk bij de analyse van alle klachten. Bij de jaarlijkse landelijke klachtenanalyse kijken we naar leerpunten voor verbetering of aanpassing van onze werkwijze.