Over ons

Hoe behandelen wij een klacht?

De Raad voor de Kinderbescherming behandelt elke klacht zorgvuldig, oplossingsgericht en met respect voor degene die de klacht heeft ingediend.

Hoe wij uw klacht behandelen is beschreven in de Interne klachtenregeling. Onderdeel daarvan is het landelijk werkproces klachtbehandeling volgens de aanpak Prettig contact met de overheid.