Waar moet een rapport aan voldoen?

Randvoorwaaden voor de rapportages van de RvdK

  • Feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;
  • Hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de rapportages;
  • Beschrijvingen zijn zoveel mogelijk concreet en zonder speculatieve formuleringen;
  • Accordering van informatie¬†wordt expliciet gemaakt in de rapportage;
  • De weging van belemmerende en beschermende factoren voor de situatie van het kind en de conclusie hierover is duidelijk herleidbaar en navolgbaar;
  • Rapporten van externe deskundigen worden in het geheel als bijlage toegevoegd aan de rapportages.

Deze voorwaarden vormen de basis voor controle van de kwaliteit van de rapportages.

Actieplan voor feitenonderzoek

Op 31 mei 2018 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen uitgebracht.