Ketenpartners conflictscheiding

Als ouders er samen niet uitkomen en hulp of begeleiding nodig hebben, kunnen zij terecht bij organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen in jeugdbescherming, de gemeente of door de gemeente aangewezen instellingen voor jeugdhulp. Deze organisaties bieden bemiddeling en hulpverlening in scheiding en omgangszaken.

Ketenpartners

Ouders kunnen zelf een professionele bemiddelaar (mediator) inschakelen of ze worden hiernaar verwezen door hun advocaat, het Juridisch Loket of door de rechter. Mediation is bijvoorbeeld gericht op het tot stand komen van een verdeling van zorg- en opvoedtaken of op overeenstemming over de verblijfplaats van een kind. Desgewenst (en als dat in het belang is van de betrokken kinderen) kan de rechter in een beschikking vastleggen wat de ouders overeen zijn gekomen.

Als bemiddeling niet werkt, zal de rechter een uitspraak moeten doen. De rechter vraagt dan over het algemeen aan de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen en advies te geven over regelingen rond gezag, verblijfplaats en omgang met de kinderen.