Ketenpartners jeugdhulp

Ouders of kinderen die hulp nodig hebben, kunnen in eerste instantie terecht bij organisaties in de gemeente zoals wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin en consultatiebureaus.

Als deze hulp niet toereikend is, krijgen ze met instellingen voor jeugdhulp van de gemeenten te maken. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek, kunnen die instellingen voor jeugdhulp de ouders en hun kinderen op vrijwillige basis doorverwijzen naar zwaardere hulpvormen van andere instellingen voor jeugdhulp, zoals intensieve ambulante hulp, daghulp, pleegzorg of residentiële hulp.

Als ouders deze hulp niet accepteren of de hulp is niet toereikend én het kind dreigt hiervan de dupe te worden, doet de gemeente of het meldpunt Veilig Thuis melding bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Ketenpartners