Jaarbericht 2015: Kijk op kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een landelijke organisatie met een sterke regionale focus. In ‘Kijk op kinderbescherming in…’ delen de algemeen directeur Annette Roeters en de regiodirecteuren van de Raad voor de Kinderbescherming hun visie op kinderbescherming.

Kijk op kinderbescherming in:

Algemeen directeur Annette Roeters

De Raad voor de Kinderbescherming wil zich minder door regels en meer door waarden laten leiden. Medewerkers kunnen zelfstandiger opereren, zo lang het belang van het kind voorop blijft staan.

Roeters is niet op een eenvoudig moment gestart. Vlak voordat ze kwam, kreeg de Kinderbescherming te maken met de consequenties van ‘de transitie’: per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. De gedachte is dat de zorg daardoor zo dicht mogelijk bij de burger wordt georganiseerd. Door dichter op de gezinnen te zitten, is het mogelijk om escalatie eerder te signaleren. Via tijdige zorg kunnen problemen worden voorkomen, zo is de verwachting.

Het is volgens Roeters ook zaak om scherp te blijven op de gevolgen van de transitie. “Gemeenten zijn ambitieus, dat is goed. Zeker als ze ook in hun jeugdzorgregio’s de handen in één slaan, wat betreft praktische dingen en om van elkaar te leren.” In het interview met Annete Roeters benadrukt de algemeen directeur het belang van onderzoek en informatie-uitwisseling. “Nu de transitie een feit is zien we het aantal gedwongen maatregelen afnemen. Ligt dat inderdaad aan preventie of komt het doordat gemeenten te lang aanmodderen? Wij willen koste wat kost voorkomen dat het streven naar meer preventie leidt tot het te laat melden van schrijnende gevallen.