Kijk op kinderbescherming in ... Amsterdam

In de gemeente Amsterdam gaat alles net iets anders, ook wat betreft de jeugdzorg. Dat betekent voor Hester Korver dat ze duidelijk moet maken waar de Kinderbescherming voor staat.

Regio waar het anders gaat

Als het ergens nodig is om duidelijk te maken waar je voor staat dan is dat wel in Amsterdam. Korver is daar nu 3,5 jaar regiodirecteur. In het interview met Hester Korver geeft zij aan dat Amsterdam volgens haar een regio is waar ongelooflijk veel gebeurt. Bovendien is het een regio waar alles net iets anders gaat, dan in de andere. “Dat vraagt dat je tegen een pittige discussie moet kunnen en moet opkomen voor de waarden waar jij voor staat. Zeker als je toegevoegde waarde in de keten ter discussie wordt gesteld door voormalig Bureau Jeugdzorg Amsterdam, zoals in het verleden wel eens gebeurde. Inmiddels is dit geen discussiepunt meer, de wet is daar heel duidelijk over. Die samenwerking met het huidige Jeugdbescherming Amsterdam verloopt goed, we schakelen veel gemakkelijker met elkaar, waarbij we het stevige gesprek niet uit de weg gaan als dat nodig is.”

Kritisch blijven

Samenwerken als partner in de keten is mooi, maar Korver benadrukt wel het belang van kritisch blijven. “Het aantal ondertoezichtstellingen is de laatste jaren gedaald in Amsterdam, ook vergeleken met andere regio’s. Daarover kunnen we hoera roepen. Want misschien is dat een teken van meer preventie en een succesvoller voortraject. Een teken dus, dat het stelsel werkt. Maar we moeten wel alert blijven. Want het centrale doel moet altijd blijven dat kinderen veilig opgroeien. Als het terugbrengen van kinderbeschermingsmaatregelen een doel op zich wordt, kunnen kinderen in de knel komen. We willen aan de andere kant niet hebben dat er te lang wordt aangemodderd voordat zaken naar ons toe komen.”