Kijk op kinderbescherming in... Midden-Nederland

Na een fusie van de raadsregio Utrecht met de raadsregio Flevoland en de transitie van de jeugdzorg scherpt de Kinderbescherming Midden-Nederland zich. Peter van Eijk geeft hij aan dat de focus zich richt op wat lokaal gebeurt. Verder stimuleert hij medewerkers om zaken sneller af te handelen en eerder te reageren. ‘We streven naar: vandaag gemeld, morgen gebeld.’

Meebewegen

Meebewegen. Dat is een woord dat Peter van Eijk graag en vaak gebruikt. Ook in het kantoor in Utrecht van de raadslocatie Midden-Nederland, waar hij waarneemt als regiodirecteur. Peter van Eijk in het interview: “Als je niet flexibel bent, vergeet het dan maar”, lacht hij.

De manier waarop de gemeenten na de transitie opereren verschilt per werkgebied in de regio, vertelt Van Eijk: “In sommige gebieden zijn wethouders directer betrokken, in andere is de verantwoordelijkheid meer overgedragen aan de gecertificeerde instelling (die de jeugdzorg uitvoert, red.). Dat betekent dat de afspraken die we hebben met gemeenten ook verschillen. Daar moeten wij in meebewegen.”

Één lijn

De Kinderbescherming maakt niet direct deel uit van de SAVE-teams. Terecht, vindt Van Eijk vanwege de rol van zijn organisatie, die namens de overheid moet waken over o.a de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid van kinderen. De aanpak volgens de SAVE-filosofie kent kansen, maar ook risico’s. Het streven om zoveel mogelijk binnen het netwerk rond het gezin op te lossen, brengt het gevaar met zich mee dat zaken ‘te lang blijven hangen’, zoals Van Eijk het uitdrukt. “We letten erop dat de jeugdzorg wel tijdig blijft melden. Het gezamenlijke doel moet blijven dat kinderen niet in onveilige situaties opgevoed worden. Een kinderbeschermingsmaatregel na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming blijft in bepaalde gevallen absoluut noodzakelijk.”

Van Eijk vindt het belangrijk dat de Kinderbescherming landelijk één lijn blijft trekken. “Wij zijn één Raad voor de Kinderbescherming. Alle kinderen hebben recht op dezelfde bescherming, ongeacht waar zij in ons land wonen."