Kijk op kinderbescherming in... Noord-Nederland

Het beschermen van kinderen moet niet draaien om maatregelen maar om oplossingen, vindt Sjoukje Faber. De regiodirecteur gelooft heilig in een aanpak die verder reikt dan strikt de wettelijke taak. Noord-Nederland is hiervoor een prima poeftuin. ‘Kijk niet alleen naar de problemen maar ook naar de kracht van een gezin.’

Droom

Faber is een vrouw met een missie. Ze gelooft in een ‘integrale aanpak’. In het interview met Faber geeft zij aan “Mijn droom is dat we gezinsproblemen zo breed mogelijk aanpakken: huisvesting, onderwijs, financiële problemen, opvoeding en werk. Er speelt zelden maar één probleem. We moeten streven naar een verbetering in de complete situatie van het kind.”

Meer oplossingsgericht

Voor een integralere aanpak is ook binnen de Kinderbescherming een verandering van mindset nodig. Medewerkers mogen minder in maatregelen en meer in oplossingen gaan denken, vindt Faber. In haar regio lopen ketenpartners hierin voorop. “Noorderlingen zijn eigenzinnig. Ze houden niet zo van protocollen en denken graag oplossingsgericht.” Het meer oplossingsgericht werken krijgt onder meer vorm in Drenthe. Faber: “Daar werken we al langer volgens Signs of safety. Dit is een methode uit Australië met als doel de veiligheid binnen een gezin te vergroten. Met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. Gezamenlijk wordt getracht een veiligere omgeving te creëren. De gedachte is: je moet niet alleen naar de problemen kijken, maar ook naar de kracht van een gezin. Dat werkt. De methode draagt eraan bij dat we in Drenthe minder beschermingsmaatregelen nemen dan in bijvoorbeeld Friesland".