Kijk op kinderbescherming in... Haaglanden

Kinderbescherming Haaglanden gaat met zijn tijd mee. Zo fungeert de regio als vraagbaak bij het issue radicalisering. Tegelijk hamert regiodirecteur Ben Leliefeld op behoud van de unieke onafhankelijke positie. ‘De politie zegt ook niet: hier is ons wapen, je mag ook wel een keer schieten.’

Belangrijke opdracht

Leliefeld wil oog hebben voor de bijzondere maatschappelijke taken die daarin aan zijn organisatie zijn toebedeeld. “Het beschermen van kinderen, de kwetsbaarste groep in de samenleving, is een belangrijke opdracht. De samenleving heeft die rol aan ons toevertrouwd.

Unieke positie

Als regiodirecteur heeft hij voortdurend de unieke positie van de Raad onder de aandacht gebracht. Het is belangrijk om vast te houden aan de kerntaak, daar zit de meerwaarde van de Raad, vindt hij. De omgeving waarin de Kinderbescherming opereert, is fors veranderd in de twaalf jaar dat hij regiodirecteur is. Zo werkt de organisatie nu intensiever samen met ketenpartners. Dat vindt Leliefeld op zichzelf een goede zaak. “Omdat we een maatschappelijke functie vervullen, moeten we goed naar ketenpartners luisteren.” Aan samenwerking zit in zijn ogen echter wel het risico dat verwarring ontstaat over verantwoordelijkheden. “Samenwerken betekent niet het delen van het takenpakket. Wij blíjven bijvoorbeeld de instantie die besluit of een beschermingsonderzoek start. En wíj bepalen wat daarvan de uitkomst is.” In het interview met Ben Leliefeld geeft hij aan dat hij erg voor samenwerking is, maar vindt wel dat ieder daarbij zijn eigen rol blijft vervullen. “De politie zegt ook niet bij een samenwerking: ‘Hier is ons wapen, jullie mogen ook af en toe schieten.’”