Kijk op kinderbescherming in... Zuidwest-Nederland

Ieder kind tijdig helpen met een passend advies. Dat wil de Kinderbescherming Zuidwest-Nederland. ‘We moeten verder kijken dan processen en productie. Het draait om samen het beste voor het kind bereiken.’

Als íemand zich bij de Raad voor de Kinderbescherming thuis voelt, dan is dit Anja Westdijk wel. Ze dient haar werkgever al 23 jaar, waarvan de laatste drie als regiodirecteur Zuidwest-Nederland. Westdijk heeft in 23 jaar veel zien veranderen. “We zijn in al die jaren professioneler geworden. We hebben andere disciplines, zoals gedragsdeskundigen in huis. We hebben een opleiding in het leven geroepen. En we hebben standaarden en werkprocessen ontwikkeld.” Professionaliteit is belangrijk, vindt Westdijk, maar kan teveel doorslaan naar procedures, processen en regels.

Investeren

Een klein jaar na de overgang van verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg naar gemeenten, begint de verandering langzaam vorm te krijgen. Het is volgens Westdijk ook nog wel zoeken. Niet alleen voor haar collega’s, ook voor de deels nieuwe medewerkers in de gemeentelijke wijkteams/CJG. In het interview met Anja Westdijk: “In die teams moet nog veel worden geïnvesteerd. Je merkt dat medewerkers meer training nodig hebben, bijvoorbeeld om moeilijke gesprekken te voeren. De kwaliteit van de schriftelijke meldingen kan beter, het zijn vaak halve verhalen. Als bijvoorbeeld de hulpverleningsgeschiedenis ontbreekt, kost dit extra tijd. Terwijl het de bedoeling van de transitie nu juist is dat we minder werk krijgen – doordat zaken in een eerder stadium door de gemeentelijke teams worden opgepakt.”

Wat voegt die Raad eigenlijk toe?

Een positieve ontwikkeling vindt Westdijk dat wethouders nu verantwoordelijk zijn. “Zij vragen zich af: wat voegt die Raad eigenlijk toe? Ze zijn kritisch. Zo direct en kritisch werden we vroeger niet ‘getoetst’.”