Stand van zaken 1 april 2019

In maart 2019

Zijn er 3.994 zaken bij de Raad voor de Kinderbescherming aangemeld voor het doen van een onderzoek.
Is er in 3.273 zaken gestart met het onderzoek.
Wachten aan het einde van de maand 2.732 zaken op behandeling.
Werden er 3.868 onderzoeken afgerond.

De werkzaamheden van de RvdK variëren van een advies bij een strafzaak of een scheiding tot onderzoek bij ernstige opvoedingsproblematiek. Als de veiligheid van een kind in het geding is gaat de RvdK altijd direct aan de slag. In alle andere gevallen maakt de RvdK de afweging welke zaak als eerste een oplossing vereist. Daarbij kijken we onder meer naar de inhoud en de timing van een zaak. Bij strafzaken bijvoorbeeld is het van belang om de start van het onderzoek af te stemmen op het moment van de zitting van de rechtbank. Bij opvoedingsproblematiek gaat de al eerder gestarte hulpverlening gewoon door in afwachting van de start van het onderzoek van de RvdK.

Wanneer een zaak wordt aangenomen kan de RvdK meestal niet direct beginnen aan een onderzoek. In deze grafiek ziet u het gemiddeld aantal weken wachttijd van de onderzoeken die in maart van start zijn gegaan. Het gaat om landelijk gemiddelde cijfers. Wat de wachttijd is in een individuele zaak hangt af van de jeugdzorgregio.

Wachttijd per soort onderzoek
ZorgvraagGemiddeld aantal weken wachttijd
Bescherming3
Gezag en omgang9,5
Adoptie3
Straf2
Schoolverzuim3
Aantal zaken gestart in maart 2019
Bescherming 1.577
Gezag en omgang 535
Adoptie 139
Straf 850
Schoolverzuim 172

Klik op een categorie voor meer informatie over de verschillende soorten onderzoek die de RvdK onderscheidt.

Brontabel als csv (117 bytes)

Vragen & antwoorden

  • Wat bedoelen jullie met wachttijd?

Met de wachttijd bedoelen we de tijd tussen het moment dat de RvdK een verzoek tot onderzoek ontvangt (en daarmee gestart kan worden) en de feitelijke start van het onderzoek.

  • Hoe lang ‘mag’ een kind en/of gezin wachten?

Bij spoedzaken handelt de RvdK altijd direct. Voor de rest van de zaken hebben we het liefste helemaal geen wachttijd, ieder kind moet zo snel mogelijk worden geholpen. We streven ernaar om binnen tien dagen te starten met het onderzoek, maar dat lukt ten dele.

In zaken die op de wachtlijst staan loopt de reeds gestarte hulpverlening door. Het is dus niet zo dat in beschermingszaken die zijn aangemeld geen hulp meer wordt geboden. Bovendien volgen we de zaken op de wachtlijst actief en kunnen we eerder met het onderzoek starten mocht dat nodig zijn.

  • Wat bedoelen jullie met ‘afgeronde zaak’?

Bij een afgeronde zaak is door de RvdK een passend advies gegeven. Dit kan zijn aan de rechtbank, het OM of de ouders. Een advies van de RvdK gaat altijd in concept naar ouders en/of kind en wordt met hen besproken.

  • Wat gaan jullie doen aan het terugbrengen van de wachttijden?

Onder de naam ’Versnellen naar 2020’ is een concreet plan van aanpak gemaakt dat ervoor moet zorgen dat de wachttijden uiterlijk 1 januari 2020 op een duurzame manier zijn teruggebracht. Meer informatie over het terugbrengen van de wachttijden vind je in het plan van aanpak.

Staat jouw vraag hier niet bij? Algemene vragen over doorlooptijden van de RvdK kunnen gesteld worden via het contactformulier.

Vragen over wachttijden van specifieke zaken kunnen gesteld worden bij desbetreffende locaties van de RvdK.

De cijfers op deze pagina betreffen de gemiddelde wachttijden van de onderzoeken die in de afgelopen maand van start zijn gegaan. Deze wachttijden verschillen per regio en zijn onder andere afhankelijk van de instroom. Meer informatie over de instroomcijfers per gemeente kun je vinden op onze website https://www.cijfersrvdk.nl