Onze organisatie

De Raad voor de Kinderbescherming is een landelijke organisatie met gebiedsteams verspreid over het land. De RvdK is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Raad voor de Kinderbescherming, omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

De Raad voor de Kinderbescherming

De organisatiestructuur van de Raad voor de Kinderbescherming bestaat uit:

  • Gebiedsteams verspreid over het land
  • De directie
  • De landelijke staforganisatie (LSO)

De directie is eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van de RvdK. De directie en de LSO ondersteunen de teams en werken met hen samen. De directie en de landelijke staforganisatie zijn gehuisvest in het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. De gebiedsteams zijn gehuisvest op verschillende locaties.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft uitvoering aan taken als de Nationale Politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, DJI (vrijheidsstraffen en maatregelen) en de NCTV (terrorismebestrijding en veiligheid). Directeur Generaal Straffen en Beschermen is opdrachtgever van de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming werkt binnen het ministerie nauw samen met de beleidsdirectie Sanctietoepasing en Jeugd.

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind is verantwoordelijk voor de Raad voor de Kinderbescherming.