Directie

De directeuren zijn daarnaast verantwoordelijk voor de strategievorming en de realisatie van verschillende thema’s  waar de Raad voor de Kinderbescherming aan werkt.