Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van de RvdK en is gehuisvest in het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

Erwin Bremer (CIO)

Claudia van Gurp (a.i.)

Jan Koeman

Maaike Smeels

Tilly Twilt (programmadirecteur)