Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van de RvdK en is gehuisvest in het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.