Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van de RvdK en is gehuisvest in het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

Noelle ter Woerds (a.i.)

Claudia van Gurp (a.i.)

Tilly Twilt (programmadirecteur)

Erwin Bremer (CIO)