Gebiedsmanagers

De gebiedsmanagers van de RvdK zijn te benaderen voor afspraken en afstemming in het betreffende gebied. Zij zijn gericht op het versterken van het netwerk en werken hiervoor nauw samen met de ketenpartners, maar uiteraard ook met de gebiedsteams en de directie van de RvdK.

De gebiedsmanagers hebben aandacht voor de werkstromen en monitoren of de samenwerking met de RvdK optimaal bijdraagt aan de veiligheid en kansen van kinderen.

Elk gebiedsmanager is verbonden aan een aantal jeugdzorgregio’s. In onderstaand document vindt u per jeugdzorgregio de bijbehorende gebiedsmanager en directeur. U mag ervan uitgaan dat de gebiedsmanagers actief contact zullen zoeken. Uiteraard bent u welkom om zelf contact te leggen.