Zo is de RvdK ontstaan

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) kent een lange traditie van jeugdbescherming. Hoe is de RvdK ontstaan?

Mensen en organisaties zetten zich al lang in voor de zorg en veiligheid van kinderen. In Nederland was de kinderbescherming jarenlang lokaal of regionaal georganiseerd. Vanaf 1996 is er één landelijke Raad voor de Kinderbescherming. Zo is geregeld dat elk kind in Nederland dezelfde bescherming kan krijgen. De RvdK valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De RvdK is een onafhankelijke organisatie en heeft veel kennis over pedagogiek, het jeugdrecht en het jeugdstrafrecht, maar ook over adoptie en pleegzorg. De organisatie is daarmee uniek. Spelen er in een gezin grote problemen rondom de ontwikkeling van een kind? Kan een kind niet veilig opgroeien? Dan denkt de RvdK op verzoek mee. Samen met de gemeente en het gezin adviseert de RvdK over de beste aanpak. Op deze manier is het soms niet nodig dat de RvdK aan een rechter moet vragen om in te grijpen.

Wanneer ingrijpen wel nodig is, vraagt de RvdK dit aan de rechter. Ook geeft de RvdK aan de rechter of het Openbaar Ministerie juridisch-pedagogisch advies.

De samenwerking verbeteren tussen jeugdhulpverlening en kinderbescherming is ook een wettelijke taak van de RvdK. Dit gebeurt op het niveau van beleid. De RvdK adviseert vanuit de praktijk het ministerie van Justitie en Veiligheid, bijvoorbeeld op het terrein van wetgeving.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 werkt de RvdK samen met Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en Veilig Thuis-organisaties. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze gemeenten komen samen in 42 jeugdzorgregio’s. Daar is ook de RvdK actief met zijn gebiedsteams. Zo sluit de RvdK beter aan bij de leefwereld van gezinnen en kinderen.  

Heden en verleden van de kinderbescherming

21e en 20e eeuw en eerder