Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigde situatie bevinden. De RvdK biedt geen directe hulp, maar doet onderzoek en geeft advies. Onze professionals zijn altijd betrokken bij de kinderen zelf. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Dat maakt werken voor de RvdK bijzonder.

Werkgever

De Raad voor de Kinderbescherming is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onze medewerkers zijn dus in dienst van het ministerie. Medewerkers werken bij een van de locaties van de RvdK in Nederland of bij de landelijke staforganisatie in Den Haag.

Wat belangrijk is

In een veranderende samenleving is flexibiliteit zeer belangrijk voor de RvdK. Onze organisatie is dan ook in beweging. Bij de RvdK werken mensen die meedenken. En geen blad voor de mond nemen als een kind in nood is of de kwaliteit van het werk in het geding komt. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega’s, maar ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen.

Werken bij de RvdK betekent werken midden in de samenleving. Daarom streeft de RvdK als organisatie naar diversiteit in de samenstelling van het personeel. Wij spannen ons in om een goede mix van talenten, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen aan ons te binden. Voor dit doel zoekt de RvdK zijn medewerkers in alle bevolkingsgroepen en culturen.

Vacatures

Onze vacatures vindt u op de websites Werken bij de Overheid en Werken voor Nederland.

Zit er nu geen passende vacature bij? Meldt u dan op deze sites aan voor de vacaturemailing. Dan krijgt u een e-mail als er een nieuwe vacature bij ons is. Wij werken niet met open sollicitaties.

Stages

De Raad voor de Kinderbescherming heeft regelmatig stage- en afstudeerplaatsen voor mbo-, hbo- en wo-studenten van de volgende opleidingen:

  • Administratie (mbo-niveau)
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hbo-niveau)
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (hbo-niveau)
  • Psychologie (wo-niveau)
  • Pedagogiek (wo-niveau)
  • Rechten (wo-niveau), bij voorkeur met het specialisme familie-, jeugd- en strafrecht.

Onze stages vind je op Werken bij de Overheid en Werken voor Nederland.

Je kunt voor een stage- of afstudeerplek ook contact opnemen met een locatie van de Raad van de Kinderbescherming.

Zie ook