De RvdK als werkgever

De Raad voor de Kinderbescherming is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onze medewerkers zijn dus in dienst van het ministerie. Medewerkers werken bij een van de locaties van de RvdK in Nederland of bij de landelijke staforganisatie in Den Haag.

Doen wat belangrijk is

In een veranderende samenleving is flexibiliteit zeer belangrijk voor de RvdK. Onze organisatie is dan ook in beweging. Bij de RvdK werken mensen die meedenken en geen blad voor de mond nemen als een kind in nood is of de kwaliteit van het werk in het geding komt. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega’s, maar ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen.