Zo werkt de RvdK nu

De veiligheid van elk kind is belangrijk. Daarom werkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) altijd door. Huiselijk geweld, mishandeling conflictscheidingen en jeugdcriminaliteit laten zich niet stoppen door het coronavirus.

De RvdK valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en werkt volgens de Rijksbrede richtlijnen. Dit betekent: werk zo veel mogelijk thuis. Uitzondering hierop zijn spoedzaken. Zijn kinderen direct in gevaar? Dan treedt de RvdK meteen op en gaan de RvdK-medewerkers op huisbezoek. Als dit nodig is gebruiken ze beschermende materialen. In alle onderzoeken staat de veiligheid en de gezondheid van het kind, de verzorger(s) en de RvdK-medewerkers voorop.

Zo werkt de RvdK vanaf mei

  • Is het geen spoedzaak? Dan is het cliëntcontact in eerste instantie telefonisch of via beeldbellen. Met de cliënt bespreken we welk contact mogelijk, wenselijk of noodzakelijk is.
  • Als dat nodig is dan kan een cliëntgesprek op een RvdK-locatie plaatsvinden of wordt een huisbezoek gedaan. Ook kan worden afgesproken op een externe locatie of buiten. Dit is maatwerk en beoordeelt de RvdK-medewerker. Dit is ook onderdeel van overleggen met collega’s en betrokken organisaties.
  • Per RvdK-locatie zijn spreekkamers beschikbaar voor het houden van cliëntgesprekken. De cliënten ontvangen een uitnodiging en informatie over de geldende maatregelen.
  • Als het nodig is bezoeken RvdK-medewerkers externe locaties, zoals kantoren van betrokken organisaties, rechtbanken en politiebureaus.
  • Werk- en leerstraffen worden uitgevoerd op externe locaties die voldoen aan de RIVM-richtlijnen.
  • Beschermingsmaterialen (mondkapje, bril, handschoenen) zijn beschikbaar voor RvdK-medewerkers.
  • Volgens de Rijksbrede richtlijn moet zo veel mogelijk thuis worden gewerkt. Tot 1 september wordt geen gewoon kantoorwerk op RvdK-locaties gedaan.
  • De voorbereidingen om meer op de RvdK-kantoren te kunnen werken zijn in volle gang. De RvdK-locaties in de Rijksoverheidsgebouwen en bij de rechtbanken worden ingericht volgens de RIVM-maatregelen (o.a. 1,5m afstand, looproutes, hygiënemaatregelen).

Ook tijdens de intelligente lockdown werkten onze medewerkers door. Hieronder vertellen zij hoe ze dat deden.