Medewerker Adviesteam Marcel: Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat

31 maart 2020 - Al met al zit hij in zijn 7e week thuiswerken. Nog voor de coronacrisis uitbrak werd hij geveld door een longontsteking. Met zijn gezondheid gaat het inmiddels weer goed, gelukkig. Het thuiswerken gaat hem goed af. “Ik probeer nu wel op een andere wijze mensen te motiveren en te ondersteunen, ook op andere tijden. Dan bel ik ’s avonds met een collega wanneer zij overdag ook voor haar kind zorgt.”

Het werk van de Raad voor de Kinderbescherming gaat door. Ook nu. Want huiselijk geweld, mishandeling en conflictscheidingen laten zich niet stoppen door het coronavirus. Dat betekent wel dat we het werk anders moeten doen. Marcel vertelt hoe hij dit doet. 

Als medewerker van het Adviesteam heeft Marcel zelf vrijwel geen contact met jongeren of ouders. Wanneer ondersteuning nodig is, gaat hij mee met een raadsonderzoeker op huisbezoek. Zijn werk bestaat uit het onderhouden van contacten en het stroomlijnen van afspraken en procedures met de ketenpartners als het OM, de rechtbank en de gecertificeerde instellingen.


Daarnaast functioneert hij  als vraagbaak en zijn de collega’s uit zijn team bij de RvdK ook zijn cliënten: “Ik heb nu bijna iedere dag contact met hen via beeldbellen. Dat geeft ook een groter gevoel van saamhorigheid en dan gebeuren er ook grappige dingen; laatst zat ik met een collega te beeldbellen toen ineens een kind om d’r nek vloog en riep: ‘mama ik hou van je!’. Het contact met collega’s die te maken hebben met persoonlijke problemen gaat niet op de manier zoals je gewend bent, dat is jammer maar het kan niet anders. Ik zorg nu voor mijn collega’s door zaken voor hen te faciliteren, zoals waar we de beschermingsmiddelen bewaren die de raadsmedewerkers kunnen gebruiken als dat nodig zou zijn. Buiten het eigen team Venlo, zorgen we als team AT (Noord-Limburg) dat bovenstaande taken zo goed mogelijk worden vorm gegeven.”

Meer tijd

“Vanwege het coronavirus kost het misschien wat meer tijd om dingen voor elkaar te krijgen. Ik merk dat het bij nieuwe zaken op het gebied van Gezag & Omgang soms lastiger gaat. Omdat de betrokken partijen, de ouders in vechtscheiding, elkaar niet willen zien of niet zitten te wachten op een onderzoek. Dat speelt vaak bij deze zaken, het hoort er helaas bij. Maar er worden nu soms redenen aangedragen om niet mee te hoeven werken aan zo’n onderzoek, waarbij je je kunt afvragen of dat legitieme factoren zijn. En het kind komt dan ernstig in de knel. Daar maken we ons veel zorgen over. Ik snap dat het verre van ideaal is om te beeldbellen, maar we kunnen dan wel iets betekenen voor een kind. Want niets doen zorgt ervoor dat dat kind nog verder in de knel komt en dat gaan we, als het aan ons ligt, niet laten gebeuren. In geen geval!”

Corona houdt ons niet tegen

“We gaan altijd heel zorgvuldig te werk. Het mooie is dat ik merk dat mijn collega’s ook heel creatief denken en werken. Onze sterkte is dat we zaken van elkaar overpakken, mijn zwangere collega gaat nu liever niet op spoedhuisbezoek, dus dat nemen anderen van haar over. Want als we op huisbezoek moeten om een inschatting te maken voor ons advies aan de rechter, dan doen we dat. Corona houdt ons niet tegen. Als de nood aan de man is, dan stáán we voor dat kwetsbare kind. Dat hebben alle teamleden. Dat is waarom we dit werk doen; kinderen zo veel mogelijk veilig krijgen en houden. En als ouders niet willen meewerken, dan gaan we toch met bijvoorbeeld Veilig Thuis en/of  politie op huisbezoek om een inschatting te maken en door te pakken wanneer nodig. Mijn collega’s zijn voor de duvel niet bang. Natuurlijk houden ze wel rekening met alle veiligheidsmaatregelen.”

Flexibel zijn

“Ja, we maken ons zorgen over spanningen die tijdens deze crisis nu in huishoudens kunnen oplopen. Onze ketenpartners zijn op verschillende manieren bezig om huiselijk geweld te voorkomen en wij werken daar aan mee. De samenwerking tussen de RvdK en de ketenpartners verloopt ook in deze tijd goed. Iedereen is bereikbaar, we hebben begrip voor elkaar als het iets anders loopt. Ik hoorde laatst de commandant van de Nederlandse Strijdkrachten op tv zeggen dat veel mensen willen werken vanuit maakbaarheid, maar dat je in tijden van crisis moet starten vanuit het beste scenario. En als blijkt dat het anders moet, dat je dit moet aanpassen. En dat zie ik eigenlijk ook bij de RvdK gebeuren. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat. Als je flexibeler bent, dan zie je dat veel kan.”