Samenwerken in de keten

De Raad voor de Kinderbescherming werkt nauw samen met andere organisaties. Deze partijen vormen samen met de RvdK een keten waarbinnen de kindzaken behandeld worden.