Hoe werken we samen?

De Raad voor de Kinderbescherming wordt meestal in tweede instantie ingeschakeld. Bijvoorbeeld als de rechter zich zorgen maakt om een situatie waarbij kinderen betrokken zijn en onafhankelijk advies wil. De Raad voor de Kinderbescherming gaat dan met verschillende partijen om de tafel of doet onderzoek. De manier waarop de RvdK samenwerkt in de keten, hangt af van het type zaak en de ketenpartners.