Hoe werken we samen bij problemen over gezag en omgang?

De meeste ouders worden het bij een scheiding wel eens over de zorg van de kinderen. Maar bij een klein percentage gaat het mis. Soms ontstaat er een conflict en ruzie is schadelijk voor het kind. De rechter kan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen in zaken over gezag en omgang.

Ouders gaan scheiden, maar het lukt ze niet om afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Als dit ook niet lukt met hulpverlening of mediation, dan leggen ouders via een advocaat het geschil voor aan de rechter. De rechter kan de RvdK op zitting om advies vragen; dit gebeurt vanuit het perspectief van het betreffende kind. De uitkomst van een zitting is verschillend: de rechter kan een knoop doorhakken en/of de ouders worden verwezen naar het zgn. uniform hulpaanbod of de rechter benoemt een bijzonder curator voor het kind. Als er ernstige zorgen zijn over het kind, dan kan een raadsonderzoek volgen. De rechter vraagt de Raad voor de Kinderbescherming om advies. 

Naast de adviesrol voor de rechter, investeert de RvdK in samenwerking met de gemeenten. Met het doel dat ouders en kinderen tijdig de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In diverse regio’s zijn er samenwerkingsverbanden met partners in Zorg en Recht: onder andere rechtbank, gemeenten, hulpaanbieders, advocaten en jeugdbescherming. In veel gemeenten zijn initiatieven vanuit het programma Scheiden zonder Schade. De RvdK is een van de deelnemers in dit programma. 

Meer informatie over Scheiden zonder Schade: Rijksoverheid