Hoe werken we samen in jeugdbescherming?

Soms lukt het ouders (tijdelijk) niet om voor hun kinderen te zorgen. Als zij de problemen met hulpverlening niet kunnen oplossen, dan kan de gemeente, de gecertificeerde instelling of Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) inschakelen.

Stap voor stap

Hoe werken we samen in jeugdbescherming?