Met wie werken wij samen?

Voorbeelden van samenwerking

Om te laten zien hoe de RvdK met partners en andere organisaties samenwerkt, publiceren wij met regelmaat interviews over onderwerpen waar we in samenwerken. Doel van de interviews is om good practices, maar ook dilemma’s in het werk zichtbaar te maken. De geïnterviewden zijn raadsmedewerkers en medewerkers van ketenpartners.

Christine Offers, jeugdofficier van justitie en Fred Hoekstra, raadsonderzoeker

Samenwerking in straffen voor jongeren

De RvdK en het OM komen elkaar onder meer tegen als een jongere verdacht wordt van een strafbaar feit.

In het interview 'De juiste straf: graag met een pedagogisch randje’ vertellen een raadsonderzoeker en een officier van justitie over de afwegingen die zij maken.

Interview Straffen voor jongeren

Samenwerking in scheiding

In dit interview gaat de RvdK in gesprek met Villa Pinedo. Villa Pinedo is een plek voor kinderen van gescheiden ouders. Stukje bij beetje wil Villa Pinedo ouders en professionals bewust maken wat er bij deze kinderen in het hart en hoofd omgaat.

Op initiatief van de RvdK Rotterdam-Dordrecht werd er een gesprek tussen raadsonderzoekers en drie jongeren van Villa Pinedo. Het hoofddoel van dit gesprek was vooral om feedback te krijgen op het raadsonderzoek in gezag- en omgangszaken van onze belangrijkste doelgroep, het kind.

Interview Stem van het kind bij een scheiding

Samenwerking in verblijf in een jeugdinrichting

Dit interview gaat over de samenwerking tussen de RvdK en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Hoe werken deze twee ketenpartners samen en waar treffen zij elkaar? Wat doen zij om een jongere te begeleiden in het aanlooptraject naar het verblijf in een justitiële jeugdinrichting?

Interview Jongeren en verblijf in een jeugdinrichting

Peter den Boer, psychiater bij de GGZ en Layla Assouik, teamleider RvdK

Samenwerking bij kinderen van ouders met psychische problemen

Dit interview gaat over kinderen van ouders met psychische en psychiatrische problematiek, de zogeheten KOPP-kinderen. Deze kinderen hebben een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. De problematiek van ouders is van invloed op de ontwikkeling van het kind.

KOPP-kinderen zijn gewone kinderen in een ongewone situatie. Ze houden thuis vaak de boel draaiende maar het draait er vaak niet om hen. Kinderen zorgen voor hun ouders, wie zorgt er voor het kind? In het interview leggen we de focus op de situatie van het kind en het belang van informatie-uitwisseling tussen de GGZ en de RvdK.

Interview over KOPP-kinderen

Willeke Rijkers, onderwijsmanager; Marc Geurts, leerplichtambtenaar; Daphne Heidenrijk, medewerker Adviesteam RvdK

Samenwerking in schoolverzuim

Schoolverzuim remt de ontwikkeling van kinderen. Dit is een serieus risico dat vraagt om een alerte en adequate aanpak.

Onderwijsmanager Willeke Rijkers, leerplichtambtenaar Marc Geurts en Daphne Heidenrijk van de Raad voor de Kinderbescherming zetten zich hiervoor in. Zij pleiten voor meer vrijwillige zorg, waardoor strafmaatregelen worden vermeden.

Interview Schoolverzuim