Praten over vrijwillige anticonceptie

Tijdens een raadsonderzoek blijkt soms dat een vrouw een kinderwens heeft, maar niet in staat is het kind zelf op te voeden. In dat geval zal de Raad voor de Kinderbescherming het uitstellen van een zwangerschap en het gebruik van anticonceptie met haar bespreken. Dit om mogelijke toekomstige uithuisplaatsingen te voorkomen.

Vrijwillige anticonceptie

Bij het bespreken van het gebruik van anticonceptiemiddelen, gaat het nadrukkelijk om vrijwillig gebruik. Het gaat niet om het definitief voorkomen van een zwangerschap. Uiteindelijk blijft het de keuze van de vrouw en haar partner.

Gezond en veilig

Bij ouders die er voor open staan, richt de hulpverlening zich op wat er nodig is om een kind gezond en veilig ter wereld te brengen en op te voeden. In steeds meer regio's wordt het programma 'Nu niet zwanger' geïmplementeerd. Dit programma stimuleert het bespreekbaar maken van het gebruik van anticonceptie en biedt een oplossing als de kosten van anticonceptie een probleem zijn. Zie www.nunietzwanger.nl voor informatie over in welke gemeenten het programma geïmplementeerd is.