Risicofactoren voor nog niet geboren kinderen

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat geweld tegen een zwangere vrouw, middelengebruik zoals roken, alcohol en drugs en psychische problemen schadelijk kunnen zijn voor een nog niet geboren kind. Ook kan een vrouw zichzelf geweld aandoen, bijvoorbeeld door zich te verwaarlozen. Dit kan komen door geestelijke problemen of een psychische stoornis, maar bijvoorbeeld ook door een ongewenste zwangerschap.

Andere risicofactoren zijn een verstandelijke beperking en stressvolle levensomstandigheden zoals dakloosheid of een ander kind dat uit huis is geplaatst. Deze omstandigheden kunnen leiden tot flinke risico's voor het nog niet geboren kind. Naast fysieke risico's, zoals een laag geboortegewicht en vroeggeboorte, is er ook een verhoogde kans op chronische ziekten als astma, ADHD en een foetaal alcoholsyndroom.

De rol van het sociale netwerk

Het netwerk van een kwetsbare zwangere vrouw kan in eerste instantie negatief lijken. Vooral als er verslaving, prostitutie en huiselijk geweld in het spel is, lijken de positieve invloeden erg beperkt. Het is dan altijd belangrijk om met de zwangere vrouw, en waar mogelijk ook met de vader van het kind, te bekijken wie in de omgeving een positieve rol in het toekomstige leven van het kind kan spelen.

De rol van de gemeente

Veel gemeenten hebben een speciaal hulpaanbod voor kwetsbare zwangeren, bijvoorbeeld gericht op tienermoeders. Het hulpaanbod is zeer divers, zoals stoppen-met-rokenprogramma’s via verloskundigen, verslavingsklinieken met speciale programma’s voor verslaafde zwangeren en GGZ klinieken die behandelingen bieden voor zwangeren met psychische problemen.

Via de wijkteams van de gemeenten is informatie over het hulpaanbod op te vragen.