Bescherming nog niet geboren kinderen

Ook een nog niet geboren kind kan al bescherming krijgen. Als de rechten van het kind in gevaar komen, en maatregelen als begeleiding en voorlichting geen effect hebben, dan kan de overheid ingrijpen.