De rol van de Raad voor de Kinderbescherming bij gesloten jeugdhulp

Een machtiging voor gesloten jeugdhulp moet altijd door de kinderrechter worden afgegeven. Er zijn drie instanties die de kinderrechter om een machtiging kunnen vragen: de gemeente, een gemeentelijke instelling en de Raad voor de Kinderbescherming.

Als de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp afgeeft wordt een plek gezocht voor een kind binnen Jeugdzorg Plus, instellingen voor gesloten jeugdhulp.