Conflictscheidingen: cijfers en onderzoek

Het aantal conflictscheidingen in Nederland blijft hoog. Als ouders scheiden en het niet lukt om gezamenlijk beslissingen te nemen over hun kinderen, dan kan de rechter de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) om advies vragen. In het onderzoek door de RvdK staat de positie van kinderen centraal. In 2015 kwamen er 5.204 zaken bij de Raad terecht met betrekking tot conflictscheidingen. Dit is 11% van alle raadsonderzoeken.

Grafiek conflictscheidingen RvdK 2015

Mogelijke gevolgen van een echtscheiding op een kind

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) publiceert de mogelijke gevolgen van een echtscheiding op kinderen van verschillende leeftijden, op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland.