De rol van de RvdK bij gesloten jeugdhulp

De kinderrechter beslist of een kind met ernstige gedragsproblemen wordt opgenomen in gesloten jeugdhulp. De Raad voor de Kinderbescherming kan hiervoor een verzoek indienen. Na de beslissing van de kinderrechter wordt wordt een plek gezocht voor het kind binnen een JeugdzorgPlus instelling.