Gezag en omgang: hulp en bemiddeling

Voor een kind is het belangrijk als zijn ouders samen afspraken maken over verblijf en zortaken na scheiding. Als ouders er niet in slagen om samen de afspraken in het ouderschapsplan te maken, dan kunnen zij hulp en ondersteuning vragen bij bijvoorbeeld het CJG of het wijkteam. Deze organisaties kunnen bemiddelen en eventueel kunnen zij ouders verwijzen naar een mediator en extra hulp inzetten voor kind en gezin.

Bemiddeling bij conflictscheidingen

Als er veel strijd is tussen ouders, dan kunnen zij zelf een professionele bemiddelaar (mediator) inschakelen of ze worden hiernaar verwezen door hun advocaat, het Juridisch Loket of de rechter. Bij bemiddeling worden de ouders geholpen bij het maken van afspraken over onder andere de zorg en verblijfplaats van de kinderen. Mocht het in het belang van de kinderen zijn, dan kan een rechter in een beschikking de gemaakte afspraken vastleggen.

Uitspraak door de rechter

Als bemiddeling niet werkt, moet de rechter een uitspraak doen. De rechter vraagt dan meestal om een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. De RvdK geeft vervolgens advies over regelingen rond gezag, verblijfplaats en omgang met de kinderen. Als er grote zorgen zijn over de ontwikkeling of het veilig opgroeien van de kinderen, dan kan de RvdK het onderzoek ook richten op de vraag of een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk is.

Andere aanpak

Het huidige systeem van Gezag & Omgang staat ter discussie; het onderwerp staat hoog op de politieke agenda. De complexiteit van de problematiek vraagt om een andere aanpak. Door onder andere de koplopers in de Divorce Challenge, de Raad voor de Rechtspraak en andere partners wordt het gesprek gevoerd over een effectievere aanpak van problematische scheidingen. De directeur van de RvdK Annette Roeters noemt dit ook in haar weblog voor Binnenlands bestuur (okt 2017).