Raad voor de Kinderbescherming koploper in Divorce Challenge

Het expert- en jongerenpanel van de Divorce Challenge heeft 5 inzendingen uitgeroepen tot koplopers van de Divorce Challenge. Bij deze koplopers hoort ook een idee dat de Raad van de Kinderbescherming inzond. In totaal ontving de Divorce Challenge 506 inzendingen.

Kind op klimrek

Lus naar het begin

Teamleider van de Raad van de Kinderbescherming Ypie Terpstra werd koploper met BRAM, een idee dat zij inzond namens verschillende ketenpartners in de regio Twente. Het idee achter BRAM is dat de rechter niet direct uitspraak doet, maar tijd inruimt om de ouders nog één keer om de tafel te krijgen. In plaats van steeds zwaardere maatregelen inzetten, maakt BRAM een lus naar het begin: samen met hulpverleners kunnen ouders leren weer gezamenlijke afspraken te maken over de kinderen.

Met elkaar

Terpstra is trots op haar plaats tussen de koplopers: ‘BRAM is samenwerking tussen verschillende partners uit de regio. Afzonderlijk staan ze soms machteloos, maar met elkaar kunnen zij ouders bewegen om hun problemen op te lossen.’ Door het koploperschap krijgt Terpstra de kans BRAM verder uit te werken. ‘De steun voor BRAM wil ik graag gebruiken voor onder andere methodiekontwikkeling en coaching van wijkmedewerkers.’ Landelijk directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, Annette Roeters, is blij dat BRAM de verbinding tussen instanties stimuleert. ‘Voor de Raad is dit van groot belang. We willen ook graag in gesprek met de andere inzendingen om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.’

Deel van de oplossing

Minister Van der Steur, van Veiligheid en Justitie, was aanwezig bij de slotbijeenkomst van de Divorce Challenge. Hij was verheugd met de grote hoeveelheid inzendingen. ‘Elke echtscheiding is weer anders en een standaard oplossing is er niet. Daarom is het goed dat er veel brede oplossingen zijn aangedragen. In korte tijd hebben tal van mensen uit verschillende disciplines elkaar gevonden. Iedereen die deel uitmaakte van deze challenge en kinderen wil helpen, is deel van de oplossing.’

Nu doorpakken

De Divorce Challenge was een initiatief van het Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om via deze Divorce Challenge het aantal conflictscheidingen en de nadelige gevolgen ervan voor kinderen te verminderen. Recourt liet tijdens de slotbijeenkomst weten dat de challenge hem veel energie heeft gegeven: ‘De overheid staat vaak ver van burgers vandaan en dat is bij scheidingen goed te merken. Juist door ideeën uit de maatschappij te halen, kunnen we vernieuwen. Dit is een prachtig begin, nu kunnen we doorpakken.’