André Rouvoet voorzitter Platform Divorce Challenge

De voormalig Minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, gaat een vervolg geven aan de vorig jaar gehouden Divorce Challenge.

Op verzoek van minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal hij de komende maanden met alle instanties die bij scheidingen zijn betrokken, concrete voorstellen bedenken om de schade die kinderen ondervinden van scheidingen te beperken. Ook de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) denkt mee. Scheiden zonder schade is het uitgangspunt van het Platform.  

Andere aanpak

De RvdK signaleert dat echtscheidingsproblematiek lijkt te verzwaren. De (complexiteit van de) problematiek vraagt om een andere aanpak. De RvdK vindt aandacht voor dit onderwerp belangrijk. Op verschillende manieren zijn we bezig met een andere aanpak om echtscheidingsproblematiek minder belastend te maken voor kinderen. Een voorbeeld hiervan is BRAM, koploper in de Divorce challenge.

Vervolg

De Divorce Challenge leverde vorig jaar meer dan 500 voorstellen op. Met het Platform Divorce Challenge willen de Ministeries hieraan een vervolg geven. Rouvoet kijkt welke plannen zinvol en uitvoerbaar zijn.