Huwelijksdwang en achterlating

Wat is huwelijksdwang?

Huwelijksdwang betekent dat iemand moet trouwen van zijn ouders, familie of gemeenschap. Diegene mag niet zelf beslissen over de sluiting van het huwelijk. En stemt daarmee niet in. Hieronder valt ook dat iemand wel meewerkt aan de wettelijke huwelijkshandelingen. Maar dat hij of zij dit doet onder lichamelijke of geestelijke bedreiging.

Wat is achterlating?

We spreken van achterlating als een echtgenoot of familie een of meerdere gezinsleden tegen hun zin naar het land van herkomst terugstuurt. Of ze er achterlaat voor een langere periode. Dit gebeurt vaak in vakantietijd. Daarbij nemen ze het paspoort en de verblijfsvergunning van het slachtoffer af. Zo kan die persoon niet terugkeren naar het nieuwe thuisland. De overige familieleden keren wel terug naar Nederland.

Wilt u een melding doen? Dat kan via het advies- en meldpunt Veilig Thuis. Het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is onderdeel van Veilig Thuis. Zij ontvangt en onderzoekt de meldingen. Bij de RvdK ondersteunen of begeleiden Suzanne de Koogel en Rieke Gremmen alle zaken rond achterlating en huwelijksdwang. Zij zijn juridisch experts en gespecialiseerd in deze twee thema’s.