De taken van de RvdK bij (dreigende) kinderontvoering op een rijtje

Ontvoering naar het buitenland

  • Bij een dreigende ontvoering naar het buitenland.¬†Er loopt een raadsonderzoek bij de RvdK. Neem contact op met de RvdK. Als u geen contact heeft met de RvdK neem dan contact op met Centrum IKO.
  • Is uw kind ontvoerd naar het buitenland? Neem contact op met de Ca. Als er een raadsonderzoek loopt neem dan ook contact op met de RvdK.
  • Komt uw kind na verblijf in het buitenland terug naar Nederland? Dan kan de Ca de RvdK inschakelen om de overgang voor uw kind naar de nieuwe situatie in Nederland te begeleiden.

Ontvoering naar Nederland

  • Als er een gerechtelijke IKO procedure is gestart in Nederland dan is de RvdK op alle zittingen aanwezig om de rechter te adviseren.
  • Tijdens de gerechtelijke procedure wordt de RvdK soms ingeschakeld om begeleide omgang te organiseren tussen uw kind en de achtergebleven ouder.
  • Als de rechter besluit tot een verplichte teruggeleiding, dan wordt de RvdK gevraagd om het kind hierin te begeleiden.
  • De rechter kan in een ontvoeringszaak aan de RvdK vragen om een raadsonderzoek om te bepalen of het kind in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd.