Mijn kind is naar het buitenland ontvoerd

Wanneer uw (ex)partner uw kind zonder toestemming heeft meegenomen naar het buitenland is het belangrijk om snel te handelen. Meld de ontvoering van uw kind zo snel mogelijk bij de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca). De Ca helpt u om uw kind terug naar Nederland te krijgen. U moet dan een verzoek tot teruggeleiding (verzoek tot terugkeer) van uw kind indienen.
 

Sommige landen hebben het Haagse Kinderontvoeringsverdrag ondertekend. Met deze landen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze om uw kind terug te krijgen. In landen die niet bij het Haagse Kinderontvoeringsverdrag zijn aangesloten is de werkwijze ingewikkelder. Kijk voor meer informatie over de aanpak van internationale kinderontvoering op de website van de Rijksoverheid.

Als u contact heeft met de RvdK vanwege een raadsonderzoek, neem dan altijd contact op met de RvdK om de ontvoering te melden.