Mijn kind is naar Nederland ontvoerd

Is een kind vanuit het buitenland naar Nederland ontvoerd? Dan zal de achtergebleven ouder proberen om het kind weer terug te krijgen. De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca) in Nederland ontvangt dan een verzoek tot teruggeleiding (verzoek tot terugkeer) van de Ca in het buitenland. Eerst verzoekt de Ca om vrijwillige terugkeer van het kind en wordt bemiddeling (mediation) aanbevolen. Als er geen oplossing komt, kan de achtergebleven ouder een gerechtelijke procedure in Nederland starten.

Alle IKO zaken (de verzoeken tot teruggeleiding) in Nederland worden behandeld door de Rechtbank in Den Haag, ook als het kind/de ouder ergens anders in Nederland verblijft. De ouders worden bijgestaan door gespecialiseerde advocaten. Op alle zittingen is de RvdK aanwezig om de rechter te adviseren. In principe gaat het kind altijd eerst terug naar het land waar het woonde. Het is de bedoeling dat ouders in het land van herkomst tot een oplossing proberen te komen, bijvoorbeeld via een procedure bij de rechter.
Tijdens de gerechtelijke procedure wordt de RvdK soms ingeschakeld om begeleide omgang te organiseren tussen het kind en de achtergebleven ouder.