Feiten en cijfers jeugdstrafzaken

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) geeft sinds 2009 een zo goed mogelijk inzicht in de instroom. In onze instroomanalyse kijken we wat de redenen achter een hoge of juist lage instroom kunnen zijn.

Instroom daalt

De instroom van het aantal jongeren dat via het strafrecht bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomt, daalt. In 2016 was de instroom aan strafzaken 41% ten opzichte van 2007. Er is een autonome daling van de jeugdcriminaliteit zichtbaar in de gehele strafrechtketen.