Jeugdstrafzaken: Rol en taak van de Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind voor een strafbaar feit een proces-verbaal krijgt of in verzekering wordt gesteld, dan brengt de politie de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) daarvan op de hoogte. Op basis van het raadsonderzoek in jeugdstrafzaken kan de RvdK een passend (straf-)advies geven dat het kind helpt om niet in herhaling te vallen en diens ontwikkeling de goede kant op stuurt.

Pedagogische invalshoek

De RvdK handelt altijd vanuit het belang van het kind. De RvdK houdt er rekening mee dat een jeugdige nog in ontwikkeling is en dat deze ontwikkeling in de gewenste richting kan worden bijgestuurd. Hierin onderscheidt de RvdK zich van sommige andere strafrechtelijke ketenpartners: de justitiƫle autoriteiten wegen de belangen af die met een straf zijn gediend, politie en jeugdinrichtingen hebben de taak de samenleving te beveiligen tegen criminaliteit.

Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht is verankerd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en in het Nederlandse jeugdstrafrecht

Het onderzoek van de RvdK

Het onderzoek van de RvdK levert informatie op voor het OM over het kind en zijn situatie. Omdat het gepleegde delict signaalgedrag kan zijn, heeft de Raad in jeugdstrafzaken ook altijd aandacht voor de aanpak van eventuele achterliggende problematiek. Waar nodig vervult de Raad een schakelfunctie tussen straf en zorg. Als verplichte hulp nodig is, dan kan de RvdK bij de rechter om een maatregel van kinderbescherming verzoeken.