ZSM

ZSM staat voor Zorgvuldig, Snel en Maatwerk. Daders worden direct en zorgvuldig gecorrigeerd en er wordt recht gedaan de belangen van de slachtoffers en de samenleving.

Vroeg ingrijpen, snel en passend straffen en een goede nazorg moeten voorkomen dat jongeren verder afglijden en een criminele carrière opbouwen. Met de ZSM-aanpak weet de jongere snel waar hij aan toe is. Al vroeg in het proces wordt besloten langs welke weg het delict wordt afgehandeld. Hierdoor sluit de straf aan bij de zwaarte van het delict en de jongere, is deze gericht op het voorkomen van herhalingen en sluit hij aan bij wat de samenleving vraagt: vergelding en preventie.