Kinderen van ouders met psychische problemen

Het opgroeien in een gezin waar psychische of psychiatrische problemen zijn, kan voor kinderen gevolgen hebben. Niet alleen lopen deze kinderen meer risico op verwaarlozing en mishandeling. Ook lopen zij in vergelijking met kinderen die opgroeien bij psychisch gezonde ouders een 3 tot 13 keer zo groot risico om zelf psychische problemen of verslavingsproblematiek te ontwikkelen.

Vroegtijdig KOPP-kinderen herkennen voorkomt problemen

Er zijn in Nederland ruim 577.000 kinderen die een ouder hebben met een psychische aandoening of een verslaving. Dit is bijna 16% van het totaal aantal kinderen. Een groot deel van de Kinderen van Ouders met Psychische Problemen, ook wel KOPP-kinderen groeit zonder bijzondere problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en hulp te bieden. Vlot handelen kan ernstige problemen voorkomen.

Kameleon. Het verhaal van Irene