Samenwerken tegen kindermishandeling in de jeugdhulpketen

De Raad voor de Kinderbescherming maakt, samen met de gemeenten, meldpunten ‘Veilig Thuis’, de andere gecertificeerde instellingen en de rechter, deel uit van de jeugdbeschermingsketen. Deze keten is weer onderdeel van de bredere jeugdhulpketen. Daar vallen ook andere voorzieningen, zoals consultatiebureaus en de instellingen voor jeugdhulp in.

Als ouders en/of kinderen hulp nodig hebben, kunnen ze in eerste instantie terecht bij organisaties in de gemeente zoals wijkteams, het Centrum voor Jeugd en gezin en consultatiebureaus. Als deze hulp niet toereikend is, krijgen ze met instellingen voor jeugdhulp van de gemeenten te maken.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek, kunnen die instellingen voor jeugdhulp de ouders en hun kinderen op vrijwillige basis doorverwijzen naar zwaardere hulpvormen van andere instellingen voor jeugdhulp. Als ouders deze hulp niet accepteren of de hulp is niet toereikend én het kind dreigt hiervan de dupe te worden, doet de gemeente of het meldpunt ‘Veilig Thuis’ melding bij de RvdK.