Wat is kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook verwaarlozing en het onthouden van noodzakelijke hulp, medische zorg en onderwijs vallen hieronder.

Jeugdwet

In de Jeugdwet staat de officiële omschrijving  van kindermishandeling.

"Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel."

De omschrijving is zo opgesteld dat hij meerdere vormen van kindermishandeling omvat.

Vormen van kindermishandeling

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van kindermishandeling:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
  • Lichamelijke verwaarlozing of onthouding van (medische) zorg: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, reageert afwijzend en is vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Negeren van de behoefte van het kind aan liefde, aandacht, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders of verzorgers.
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen door een volwassene of het zich zelf moeten  aanraken  terwijl iemand kijkt.